Monday, April 02, 2007

Gato, mishu, di miau... dilo
Paloma, palo...di rrrruuu cucu ju cuu cuu... dilo
Perro, popi, di jau di jau ay que lindo como dice jau!
Lagaaarto, lagui.. di eeehh... di...

1 comment: